Zahájenie X. ročníka splavu Vltavy (foto: M a M)Pavel, hlavný organizátor, dolu Gabča, Toník, vzadu Jarka (foto: M a M)Číňan na T.O. Čierny rak (foto: M a M)Rambajz udáva tón (foto: M a M)Kráska pod dáždnikom (foto: M a M)Balenie barelov (foto: Evina)Vám to teda trvá... (foto: Evina)Pavel a Jarka = vzorní hostitelia (foto: M a M)"A to je kto?" (foto: M a M)Iron man Miloš (foto: M a M)Naďa a Ivan (foto: M a M)Šlajsňa (foto: M a M)Vždy usmiata štvorka (foto: M a M)"Jitko, keď máš mokré ponožky, daj si namiesto nich šatku" (foto: M a M)Zlatá Koruna, zľava Bandita, Žanek, Pedro, Pete, Jordán, Láďa (foto: Evina)Black & White (foto: M a M)Unavená vedúca výpravy (foto: M a M)Kali a Pedro na nalodenie pripravení (foto: Evina)Kali v akcii (foto: Evina)Háčiky Marta a Martina (foto: Pedro)Zadáci Jura a Miloš (foto: Pedro)Kali, Evina, Andy (foto: Pedro)Bary, Jordán a stôl plný hojnosti (foto: Jarka)Šampus na záver... (foto: Evina)...a dobrý fór k tomu (foto: Evina)A ide sa domov... (foto: M a M)